Code get link Google Drive IPV4 cập nhật 12/2016

Tình hình là có rất nhiều site phim điêu đứng vì việc getlink Google Drive. Các code getlink theo cách cũ cần phải có VPS ipv6, tuy nhiên link get ra không xem được ở các mạng internet đang sử dụng ipv6 (ví dụ mạng FPT).

Mình đã tìm được cách vượt qua vấn đề này, code getlink của mình có thể xem được ở tất cả các nhà mạng.
Code này mình chia sẻ giới hạn, bạn nào thật sự cần thì liên hệ:

If you want the script get stream link from Google Drive, please contact me. Not free!

Demo: http://demo.getlinkdrive.com/videojs.php
Free API: http://api.getlinkdrive.com/
Contact: http://getlinkdrive.com/contact/

Other: Code Get Link Google Drive NodeJS