Code get link Google Drive xem được tất cả các mạng viết bằng nodejs

Mình mới chuyển code Get Link Google Drive sang nodejs cùng cơ chế get link mới.

Code get link Google Drive viết bằng nodejs nên get link cực nhanh, không tốn nhiều tài nguyên nên chuyên dùng cho những site có lượng truy cập lớn.

Code này mình chia sẻ cực kỳ giới hạn, bạn nào thật sự cần thì liên hệ:

If you want the script get stream link from Google Drive, please contact me. Not free!

Contact: http://getlinkdrive.com/contact/

Or use free API here: http://api.getlinkdrive.com/