Hướng dẫn get link video trang tv.zing.vn qua Zing API

Hiện nay có rất nhiều cách get link video trang tv.zing.vn, mình xin hướng dẫn cách đơn giản và ổn định nhất là get qua API mà Zing cung cấp

Cấu trúc link API:

http://api.tv.zing.vn/2.0/media/info?api_key=Key đã đăng ký&media_id=ID-Video

Api cung cấp những gì?

{
 "response": {
  "id": 151131,
  "require_premium": false,
  "title": "",
  "full_name": "Sakurako-san no Ashimoto ni wa Shitai ga Umatteiru - Tập 1",
  "episode": 1,
  "release_date": "20/10/2015",
  "duration": 1417,
  "thumbnail": "2015/1020/12/ede2edb5f87667b1293b3a3eef57a086_1.jpg",
  "file_url": "stream12.tv.zdn.vn/streaming/30d81b6df7ffc876fcd62cd0ae2c6739/56583455/2015/1020/12/f0e5e8a96291d1fb7e47ccacf506c11f.mp4?format\u003df360\u0026device\u003dother",
  "other_url": {
   "Video720": "stream12.tv.zdn.vn/streaming/4ce9d5b0880733c72cd138d7009b2a6f/56583455/Video720/2015/1020/12/7c19cc59c8ffc75d9e1aa97191c8a4d9.mp4?format\u003df720\u0026device\u003dother",
   "Video480": "stream12.tv.zdn.vn/streaming/f171d498f13f47a8b8178ac89145ba36/56583455/Video480/2015/1020/12/38717167bdf43a70ad806d557e4655a5.mp4?format\u003df480\u0026device\u003dother",
   "Video3GP": "stream.m.tv.zdn.vn/tv/6a7085e1cc898d16ae66d26596ee1fef/56583455/Video3GP/2015/1020/12/54a11262442475bf40b788276309d3f6.3gp?format\u003df3gp\u0026device\u003dother"
  },
  "download_url": { "Video3GP": "dl.stream.m.tv.zdn.vn/tv/6a7085e1cc898d16ae66d26596ee1fef/56583455/Video3GP/2015/1020/12/54a11262442475bf40b788276309d3f6.3gp?format\u003df3gp\u0026device\u003dother"
  },
  "hls": {},
  "link_url": "http://tv.zing.vn/video/sakurako-san-no-ashimoto-ni-wa-shitai-ga-umatteiru-tap-1/IWZB9EDB.html",
  "program_id": 3788,
  "program_name": "Sakurako-san no Ashimoto ni wa Shitai ga Umatteiru",
  "program_thumbnail": "channel/9/1/9122f8400f0703cfd238de04438eca4e_1445267077.jpg",
  "program_genre": [ {
   "id": 83,
   "name": "Hoạt Hình" }
  ],
  "listen": 22332,
  "comment": 2,
  "like": 380,
  "rating": 9.542662116040956,
  "next_media_id": 151132,
  "sub_title": {},
  "tracking": {}
 }
}

Đó là những gì có thể lấy được qua API

Cuối cùng là Code Getlink TvZing [API]:

 if(isset($_GET['link']) && $_GET['link']!=null){
  $link = $_GET['link'];//Link cần lấy
  preg_match('/http:\/\/tv.zing.vn\/(.*)\/(.*)\/(.*).html/U', $link, $id);//Lấy ID phim - video
  $api = 'http://api.tv.zing.vn/2.0/media/info?api_key=d04210a70026ad9323076716781c223f&media_id='.$id[3];//Link API
  $view_source = file_get_contents($api);//View-source
  $data = json_decode($view_source, true);//Json Decode
  echo '720p: http://'.$data['response']['other_url']['Video720'].'<br>';
  echo '480p: http://'.$data['response']['other_url']['Video480'].'<br>';
  echo '360p mp4: http://'.$data['response']['file_url'].'<br>';
  echo '360p 3GP: http://'.$data['response']['other_url']['Video3GP'];
 }

Chúc bạn tích hợp thành công